0

Hos Privatläkarna genomför vi hälsokontroller för företag samt privatpersoner. Vi har två standardupplägg för hälsokontroller, tryck på länken för vidare information, Hälsokontroller. För mer information samt bokning ta kontakt med våra sköterskor Marita Linderos och Louise Erlandsson via mail; halsokontroll@privatlakarna.se eller på telefon 0706-96 37 90.

Våra läkare är dessutom certifierade att genomföra bedömningar för utskrift av de flesta medicinska intyg så som t.ex. utskrift av körkortsintyg, friskintyg samt intyg vid adoption.