Hälsokontroller

Hos Privatläkarna genomför vi hälsokontroller för företag samt privatpersoner. Vi har två standardupplägg för hälsokontroller nedan, men skräddarsyr gärna andra upplägg vid önskemål.

Medicinska intyg

Våra läkare är dessutom certifierade att genomföra bedömningar för utskrift av de flesta medicinska intyg så som t.ex. intyg vid utlandsstudier, friskintyg samt intyg vid adoption. Vi utfärdar ej drogintyg.

Kontakta oss

Kontakta våra företagssköterskor Louise och Katrin via halsokontroll@privatlakarna.com eller på telefon 0706-96 37 90 för bokning eller mer information.

Hälsokontroller

Hos Privatläkarna genomför vi hälsokontroller för företag samt privatpersoner. Vi har två standardupplägg för hälsokontroller nedan, men skräddarsyr gärna andra upplägg vid önskemål.

Medicinska intyg

Våra läkare är dessutom certifierade att genomföra bedömningar för utskrift av de flesta medicinska intyg så som t.ex. utskrift av körkortsintyg, friskintyg samt intyg vid adoption.

Kontakta oss

Kontakta våra företagssköterskor Marita och Louise via halsokontroll@privatlakarna.se eller på telefon 0706-96 37 90 för mer information.

Stora Hälsokontrollen

Stora Hälsokontrollen består av två besök hos Privatläkarna. Vid första tillfället träffar man en sjuksköterska som gör en undersökning och tar prover. Inom en månad träffar man en läkare som gör en allmän undersökning. Tillsammans med läkaren får man dessutom en genomgång av svaren på de prover och undersökningar som gjordes vid första besöket.

Pris: 2.800 kronor.

 • Längd och vikt
 • Urinprov (glukos, protein, blod, bakterier, vita blodkroppar)
 • Blodtryck och puls
 • Blodsocker
 • Natrium- och kaliumsalter
 • Ämnesomsättningsprov
 • SR inflammations- och infektionsprov
 • Kalciumprov på njur-, tarm- och nervsystem
 • Kreatinin (visar njurfunktion)
 • Kolesterol, LDL, HDL (LDL – onda kolesterolet, HDL – goda kolesterolet)
 • Hb (blodvärde), järn och blodbild
 • Leverprover
 • Lungfunktionsprov (screening)
 • EKG
 • Syntest
 • Hörseltest
 • Prostataprov (för män över 55 år eller enligt kunds önskemål)

Lilla Hälsokontrollen

Lilla Hälsokontrollen består av ett besök hos Privatläkarna. Vid detta besök träffar man en sjuksköterska som gör en undersökning och tar prover. Uppföljning av provsvar och undersökning sker direkt under besöket tillsammans med sjuksköterskan (ej läkarbesök).

Pris: 1.800 kronor.

 • Längd och vikt
 • Urinprov (glukos, protein, blod, bakterier, vita blodkroppar)
 • Blodtryck och puls
 • Blodsocker
 • Natrium- och kaliumsalter
 • Ämnesomsättningsprov
 • SR inflammations- och infektionsprov
 • Kalciumprov på njur-, tarm- och nervsystem
 • Kreatinin (visar njurfunktion)
 • Kolesterol, LDL, HDL (LDL – onda kolesterolet, HDL – goda kolesterolet)
 • Hb (blodvärde), järn och blodbild
 • Leverprover
 • Prostataprov (för män över 55 år eller enligt kunds önskemål)