Fysioterapi och arbetsterapi

Hem  /  Områden  /  Fysioterapi och arbetsterapi

Välkommen till vår mottagning för fysioterapi och arbetsterapi

Fysioterapi och arbetsterapi används för att mildra aktivitetsproblem som en sjukdom/skada kan skapa för att hjälpa patienter att komma tillbaka till ett mer normalt vardagsliv.

  • Förenkla vardagen
  • Öka rörelseförmågan

Vi har tidsbeställd mottagning till våra läkare och erbjuder även hembesök vid behov.

Fysioterapi

Fysioterapi omfattar kunskaper om och studier av människan i rörelse med avseende på hennes förmåga att uppfatta, ta tillvara, kontrollera och använda sin kropp på ett ändamålsenligt sätt och med hänsyn till de krav som den fysiska och sociala miljön ställer på henne.

Fysioterapeuter undersöker, förebygger och behandlar funktionsstörningar som begränsar eller hotar att begränsa människans rörelseförmåga. Syftet är att förbättra möjligheterna att klara det dagliga livets krav.

Privatläkarna samarbetar med Helsingborgs Fysios fysioterapeuter.

Arbetsterapi

För den enskilda människan är arbetsterapi länken mellan sjukdomstid och vardagens aktiva liv. Arbetsterapi behövs för att lösa eller mildra de aktivitetsproblem som en sjukdom eller skada ibland skapar och därmed möjliggöra för patienten att komma tillbaka till ett vardagsliv som liknar det personen hade före sjukdomen eller skadan.