Privatläkarna Digital

Det snabbaste sättet att komma i kontakt med oss på vårdcentralen.

Välkommen till vårdcentralens digitala portal – det snabbaste och enklaste sättet för dig att få hjälp hos oss.

Genom att logga in med Bank-ID kan du på ett säkert och enkelt sätt berätta om dina symtom och på så sätt komma i kontakt med oss.

När du har loggat in på Privatläkarna Digital berättar du först om din situation och dina symtom. Sköterskor och läkare behandlar sedan ditt ärende och återkopplar till dig. Ibland kan vi hjälpa dig direkt digitalt och ibland bokar vi in dig till ett fysiskt besök på vår vårdcentral.

På Privatläkarna Digital kan du registrera ditt ärende när som helst på dygnet och vi svarar under våra öppettider.