Om oss

Privatläkarna strävar mot att bli Sveriges ledande vårdcentral.

Om oss

Privatläkarna strävar mot att bli Sveriges ledande vårdcentral.

Vi erbjuder primärvård, hudmottagning, hälsokontroller, vaccinationsmottagning och KBT-terapi i privat regi på uppdrag av Region Skåne. Vi har drygt 8000 patienter listade hos oss.
Utöver svensktalande personal har vi förmånen att ha dansktalande och arabisktalande personal.
Verksamhetschef: Pernilla Henriksson

Målsättningen är att alla hos Privatläkarna ska ta ett övergripande ansvar för Privatläkarnas goda rykte och starka varumärke för att säkra att kvalitetsarbetet blir en naturlig del av den dagliga verksamheten och för att ständigt utvecklas. Vi jobbar systematiskt med vårt kvalitetsarbete och använder avvikelserapportering som en naturlig del i verksamheten och strävar hela tiden för att följa Skånes gemensamma lista över rekommenderade läkemedel. Patientsäkerhetsberättelser upprättas en gång om året.

Privatläkarna Hälsoval i Helsingborg är ett aktiebolag och ägs av Fam. Swegmark via bolag. Ulrika Swegmark är även VD i bolaget.
Privatläkarna Hälsoval i Helsingborg AB har organisationsnummer 556833-0483 och har sitt säte i Helsingborg.

Privatläkarna omsätter cirka 60 miljoner kronor på årsbasis och har en sund och stabil ekonomi. Läs mer om vår ekonomi här >>