Svettbehandling/ Hyperhidros

Hem  /  Medicinsk hudsjukvård  /  Svettbehandling/ Hyperhidros

Svettbehandling/ Hyperhidros

Alla människor svettas. Det är ett av kroppens viktigaste sätt att kyla ner sig och hålla rätt kroppstemperatur, men att svettas så mycket att det känns jobbigt i vardagslivet kallas överdriven svettning eller hyperhidros.

Den vanligaste orsaken till överdriven svettning är överaktiva svettkörtlar. Då svettas du mest i handflatorna, på fotsulorna eller i armhålorna.

Det finns ingen gräns för vad som är överdriven svettning. Det är hur du själv upplever svettningen som avgör. Du som har överdriven svettning kan till exempel ha ett eller flera av följande besvär:

– Det känns svårt att ta andra människor i hand
– Du har svårt att hantera papper och annat i skolan eller på jobbet på grund av handsvett.
– Du får hudskador eller infektioner på grund av svettningarna.

Hos Privatläkarna behandlar vi överdriven svettning i armhålor och handflator med injektioner av botulinumtoxin. Botulinumtoxin är ett ämne som blockerar nervimpulser som går till svettkörtlarna vilket gör att du svettas mindre.

Behandlingen brukar fungera bra och de allra flesta blir hjälpta under en period. Oftast finns effekten kvar i mer än ett halvår. Effekten kan vara kvar ännu längre om behandlingen upprepas. Biverkningarna är få. I enstaka fall kan musklerna i det behandlade området försvagas.

Till oss kommer du genom remiss från din vårdcentral eller genom att själv kontakta oss direkt och boka tid för bedömning hos våra specialistläkare.