0

Hos Privatläkarna genomför vi hälsokontroller för företag samt privatpersoner. Vi har två standardupplägg för hälsokontroller, tryck på länken för vidare information, Hälsokontroller. För mer information samt bokning ta kontakt med våra sköterskor  Louise Erlandsson och Katrin Nilsson via mail; halsokontroll@privatlakarna.se eller på telefon 0706-96 37 90.