Logga in med BankID
Telefontid 8.00-12.00

Vaccination Covid-19

Vi får i dagsläget många frågor till oss angående vaccination mot Covid-19 och vill därför här publicera all information som vi nu har tillgängligt för att minska trycket kring dessa frågor på telefon och digitalt.

Vi får löpande uppdateringar och instruktioner från Regionen och det finns i dagsläget inte någon specifik plan med exakta datum för start av vaccinering i olika grupper då detta bygger på tillgång till vaccin. Vi kommer här på hemsidan att löpande publicera den information vi får så att ni som patienter kan hålla er uppdaterade om hur planeringen fortskrider och när det är dags för vaccinering. Det kommer att tydligt kommuniceras när det är dags för olika grupper att vaccineras. På bilden nedan finns det ett schema som i dagsläget är utgångspunkten för all vaccinering i Region Skåne. Viktigt att komma ihåg är att schemat är preliminärt och beroende av att nya vaccin godkänns samt kan distribueras i planerad takt.
I nuläget finns tyvärr ingen mer information än denna, men så snart vi vet mer publicerar vi det här. Man kan i dagsläget inte boka tid för vaccinering mot Covid-19.