0

Vi är glada att vi på Privatläkarna 2020 blivit utvalda av Region Skåne att delta i en pilotfas med riktade Hälsosamtal. Detta innebär att samtliga våra listade 40-åringar bjuds in till ett hälsosamtal för att hjälpa till att kartlägga områden där en hälsosammare livsstil positivt kan påverka hälsa och välmående.

Till Livsstils-mottagningen kommer du via kontakt med vår telefonrådgivning.

Se mer om vår livsstilsmottagning >>